เช็คสต็อกสินค้า กับเฮเฟเล่

ข้อมูลสินค้า รหัส 485.95.002

Product Image

คลิ้กที่บนรูปเพื่อขยาย

Brochure
Article No:   485.95.002
Description:   TOILET SPRAY.WHITE.CHR.POL
Status:   PHASED OUT
Inventory Code:   C-Item: สินค้าต้องสั่งล่วงหน้า 105 วัน
Pack Quantity:      
SET =   1.00 SET
BOX =   24.00 SET
PLT =   288.00 SET
Available Stock:
*DIY =   73 SET
*DIY / SET Price:
Unit Price:   1,165.00 BAHT
VAT 7%:   81.55 BAHT
Price Inc. VAT:   1,246.55 BAHT
**STD / SET Price:
Unit Price:   1,390.00 BAHT
VAT 7%:   97.30 BAHT
Price Inc. VAT:   1,487.30 BAHT
Warehouse Grade Code Quantity UOM
LOGISTICS CENTRE BANGKOK *DIY 73 SET

*DIY = สินค้ารายการนี้สามารถซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายเฮเฟเล่เท่านั้น

**STD = สินค้ารายการนี้สามารถซื้อได้ทั้งที่ตัวแทนจำหน่ายเฮเฟเล่ และโชว์รูมเฮเฟเล่ทั่วประเทศ


Note:

Quantity can be made based On existing stock.

จำนวนที่สามารถผลิตได้จากส่วนประกอบที่มีอยู่


If you need more information, please inquire with our sales department : info@hafele.co.th

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาสอบถามฝ่ายขายของเราได้ที่ info@hafele.co.th


We reserve the right to change the stock Or price without notice, please check with our Sales Department before placing an order.

บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสต็อคหรือราคาจำหน่าย โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาติดต่อกับฝ่ายขายของเรา ก่อนดำเนินการสั่งซื้อ