เช็คสต็อกสินค้า กับเฮเฟเล่

ข้อมูลสินค้า รหัส 483.02.527

Product Image Brochure
Article No:   483.02.527
Description:   DIY MET5000 110 HALF ALU DR.BL.
Status:   ACTIVE
Inventory Code:   Stock Item: สินค้าคงคลัง
Pack Quantity:      
SET =   1.00 SET
Available Stock:
*DIY =   50 SET
*DIY / SET Price:
Unit Price:   247 BAHT
VAT 7%:   17 BAHT
Price Inc. VAT:   264 BAHT
Warehouse Grade Code Quantity UOM
LOGISTICS CENTRE BANGKOK *DIY 50 SET

*DIY = สินค้ารายการนี้สามารถซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายเฮเฟเล่เท่านั้น

**STD = สินค้ารายการนี้สามารถซื้อได้ทั้งที่ตัวแทนจำหน่ายเฮเฟเล่ และโชว์รูมเฮเฟเล่ทั่วประเทศ


Note:

Quantity can be made based On existing stock.

จำนวนที่สามารถผลิตได้จากส่วนประกอบที่มีอยู่


If you need more information, please inquire with our sales department : info@hafele.co.th

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาสอบถามฝ่ายขายของเราได้ที่ info@hafele.co.th


We reserve the right to change the stock Or price without notice, please check with our Sales Department before placing an order.

บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสต็อคหรือราคาจำหน่าย โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาติดต่อกับฝ่ายขายของเรา ก่อนดำเนินการสั่งซื้อ