เช็คสต็อกสินค้า กับเฮเฟเล่

ข้อมูลสินค้า รหัส 483.02.084

Product Image

คลิ้กที่บนรูปเพื่อขยาย

Brochure
Article No:   483.02.084
Description:   METALLA-SM SOFT CLOSE INSET 110DEGREE
Status:   PHASED OUT
Inventory Code:   C-Item: สินค้าต้องสั่งล่วงหน้า 120 วัน
Pack Quantity:      
PACK =   1.00 PACK
BOX =   100.00 PACK
PLT =   1,600.00 PACK
Available Stock:
**STD =   1,996 PACK
**STD / PACK Price:
Unit Price:   240.00 BAHT
VAT 7%:   16.80 BAHT
Price Inc. VAT:   256.80 BAHT
*DIY / PACK Price:
Unit Price:   240.00 BAHT
VAT 7%:   16.80 BAHT
Price Inc. VAT:   256.80 BAHT
Warehouse Grade Code Quantity UOM
LOGISTICS CENTRE BANGKOK **STD 1,996 PACK

*DIY = สินค้ารายการนี้สามารถซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายเฮเฟเล่เท่านั้น

**STD = สินค้ารายการนี้สามารถซื้อได้ทั้งที่ตัวแทนจำหน่ายเฮเฟเล่ และโชว์รูมเฮเฟเล่ทั่วประเทศ


Note:

Quantity can be made based On existing stock.

จำนวนที่สามารถผลิตได้จากส่วนประกอบที่มีอยู่


If you need more information, please inquire with our sales department : info@hafele.co.th

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาสอบถามฝ่ายขายของเราได้ที่ info@hafele.co.th


We reserve the right to change the stock Or price without notice, please check with our Sales Department before placing an order.

บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสต็อคหรือราคาจำหน่าย โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาติดต่อกับฝ่ายขายของเรา ก่อนดำเนินการสั่งซื้อ