เช็คสต๊อกสินค้า กับเฮเฟเล่

ข้อมูลสินค้า รหัส 481.21.038
Product Photo
Product Photo Thumbnail Product Photo Thumbnail Product Photo Thumbnail Product Photo Thumbnail

คลิกที่ บนรูปเพื่อขยาย

Article No: 481.21.038
Description: HANDLE ZI.NI.PL.DULL CTC 128MM
Status: PHASED OUT
Inventory Code: C-Item: สินค้าต้องสั่งล่วงหน้า 7 วัน
Pack Quantity:  
PACK = 1.00 PACK  
BOX = 50.00 PACK  
Available Stock:  
*DIY = 17 PACK  
*DIY / PACK Price:
Unit Price: 74 BAHT  
VAT 7%: 5 BAHT  
Price Inc. VAT: 79 BAHT  
Warehouse Grade Code Quantity UOM
Logistics Centre Bangkok *DIY 17 PACK

*DIY = สินค้ารายการนี้สามารถซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายเฮเฟเล่เท่านั้น

**STD = สินค้ารายการนี้สามารถซื้อได้ทั้งที่ตัวแทนจำหน่ายเฮเฟเล่ และโชว์รูมเฮเฟเล่ทั่วประเทศ


Note:

Quantity can be made based on existing stock.

จำนวนที่สามารถผลิตได้จากส่วนประกอบที่มีอยู่


If you need more information, please inquire with our sales department : info@hafele.co.th

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาสอบถามฝ่ายขายของเราได้ที่ info@hafele.co.th


We reserve the right to change the stock or price without notice, please check with our sales department before placing an order.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสต็อคหรือราคาจำหน่าย โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาติดต่อกับฝ่ายขายของเรา ก่อนดำเนินการสั่งซื้อ